1

2

M. erector spinae lumbalis

Indikácie: lumbago, hernia disku, ..

Aplikácia: flexia trupu s rotáciou na opačnú stranu, priložíme tape "paper off tension", trieme tape kvôli aktivácii lepidla.

 

3 4

 

M. triceps surae a Achillova šľacha

Aplikácia:

Achillova šľacha - Korekčná technika: DF nohy, 50 - 75% napätia tapu (konca tapu bez napätia),

M. triceps surae - Inhibícia: Ext. Kolena, DF nohy, 15 - 25% napätia tapu, úpon → začiatok svalu.

 

KINESIOTAPING KURZY

Náplňou kurzov bude prezentácia metódy kinesiotapingu na ovplyvnenie muskuloskeletárneho a lymfatického systému. Účastníci budú oboznámení s teóriou a s technikami, ktoré možno využiť vo fyzioterapii, športovom lekárstve, športe a pod... Počas prvého dňa kurzu budú účastníci oboznámení s históriou vzniku metódy a so základným konceptom kinesiotapingu, vrátane jeho fyziologických účinkov. V praktickej časti sa účastníci naučia aplikovať tejp tak, aby po absolvovaní tejto časti kurzu boli schopní využiť kinesiotape k relaxácii preťažených svalov, k stimulácii oslabených svalov, k zníženiu bolesti a opuchov. V priebehu druhého dňa kurzu sa vychádza zo znalostí základných techník. Účastníci sa naučia korekčné techniky a prakticky si vyskúšajú ich aplikáciu. Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní využiť kinesiotape pri ortopedických, neurologických a funkčných poruchách pohybového systému. Kurzy obdržali súhlasné stanovisko od SKF a sú ohodnotené dvanástimi kreditmi do celoživotného vzdelávania fyzioterapeutov. Odbornosť garantuje skúsená lektorská dvojica Bc. Jitka Kobrová a MUDr. et. Mgr. Robert Válka. Viac o pripravovaných kurzoch nájdete tu...


© 2019 REHASPORT | Obchodné podmienky
Vytvořeno a hostováno u Abtera, s.r.o.